मंगळवार, १० नोव्हेंबर, २००९

ती इथेच उरणार असते

.
.
तुम्हाला वाटतं
तुम्ही कविता करता
आणि मग म्हणता
ही माझी कविता..
.
खरं म्हणजे
कविता तुम्हाला निवडत असते
तुम्ही नश्वर, उरणार नसता
ती इथेच उरणार असते
.
माझे हे जगणे
मला खूप आवडते
कधी कधी एखादी कविता
मला पण निवडते
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
.
.

बुधवार, १५ जुलै, २००९

एकदा पुन्हा मला लहान व्हायचंय

.
मला दिसतो चिखल
पसारा केलेला घरभर
मग ओरडायचे चिडायचे
रागवायचे तुझ्यावर
.
मी का रागवतोय
फारसे कळत नाही तुला
तुझ्या कल्पनाचा खेळांचा
गोंडस निरागस झुला
.
तुला समजुन घेण्यासाठी
स्वतःला विसरून जायचंय
तुझं जग बघायला एकदा
पुन्हा मला लहान व्हायचंय
.
.
(एक बाबा)
तुषार जोशी, नागपूर
14 July 2009
.

शनिवार, १३ जून, २००९

एकच डेयरी मिल्क

.
.
बस स्टाप वर भेटीन
बघ वेळेवरती येशील
ती मोरपंखी रंगाची
सुंदर साडी नेसशील
.
मग नेहमीसारखे
शेवटचा स्टॉप घेऊ
बसमध्ये मनसोक्त
सगळं बोलून पाहू
.
एकच डेयरी मिल्क
दोघ दोघं खाऊ
हृदयाच्या ठोका चुकवू
हातात हात घेऊ
.
परतताना हळूच पत्र
हातामध्ये ठेव
पुन्हा डोळेभरून बघ
डोळ्यात आणून जीव
.
सोवानिवृत्ती साठीचे वय
आज बाजूला ठेऊ
आपण नवरा बायको
हेपण विसरून जाऊ
.
तुषार जोशी, नागपूर
.
.

शुक्रवार, १२ जून, २००९

दारे झाली किती बंद

.

.
दारे झाली किती बंद
नाही मानली मी हार
आयुष्यात घेणे नाही
कधी माघार माघार
.
माझ्या वर चालू आले
रूढी कांडांचे वादळ
माझ्या नावेच्या पाठीशी
माझ्या तत्वांचेच बळ
माझ्या हुकुमात माझे
सारे विकार विकार
.
केला सातत्याचा बाण
घेत यशाचाच नेम
एकवटून डोळ्यात
आले माझे रोम रोम
यश चळ चळ कापे
असा प्रहार प्रहार
.
मिळाल्याचा ना हिशोब
हिशोब ना दिल्याचाही
जे मिळाले घेत गेलो
देत गेलो सर्व काही
मला आवडते मन
माझे उदार उदार
.
होवो सतत प्रवास
नित्य नवी लागो गावे
माझ्या उत्कट मनाला
मिळो कवितांचे थवे
माझ्यामुळे आनंदाचा
होवो प्रचार प्रचार
.
.
तुषार जोशी, नागपूर

.

बुधवार, १० जून, २००९

चितचोर

अाले वयात वयात
झाली सुगंधी चाहूल
प्रीती कथा कवितांची
पडे काळजाला भूल - १
-
नवे कॉलेज कॉलेज
नव्या मैत्रिची पालवी
मन म्हणे बागडावे
लाज नेमके अडवी - २
-
कसा लबाड अारसा
रूप सुंदर दाखवी
वाटे स्वतःचीच छबी
पुन्हा पुन्हा निरखावी - ३
-
अाला हसत हसत
राजबिंडा चितचोर
वर्गामध्ये नेमका तो
बसे माझ्याच समोर - ४
-
त्याचे दिसणे सोज्वळ
हसताना खळी गाली
नकळत बोलताना
माझ्या गाली येते लाली - ५
-
मन म्हणते ग वेडे
अशी गुंतू नको बाई
अाजकाल नाही कुठे
भरवसा कुणाचाही - ६
-
होता नजरा नजर
धडधड ह्रदयात
डोळ्यातून निसटते
अाणले ना जे शब्दात - ७
-
घरी जाताना एकदा
म्हणाला तो अडवून
मन कशात लागेना
अावडते तू म्हणून - ८
-
झाले लाजून मी चूर
काय करू कुठे जाऊ
गगनातही मावेना
अानंदाला कुठे ठेऊ - ९
-
छोटी ला मीठी घालून
गरा गरा फिरवले
झोपी जाताना उशीच्या
घट्ट कुशीत शिरले - १०
-
झोप लागेना उडाली
छोटी ला काही कळेना
ताई कशी करते ग?
विचारते पुन्हा पुन्हा - ११
-
कॉलेजातले सोनेरी
दिस सरले पाहता
एक त्याचे माझे विश्व
वेगळाले न राहता - १२
-
बोलावले खास जेव्हा
बागेमद्ध्ये अाज त्याने
विनाकारण अडला
श्वास उगाच शंकेने - १३
-
अाई बाबांचा नकार
तेव्हा त्याने सांगितला
फूल तोडताना काटा
खोलवर गं रूतला - १४
-
किती रडले रडले
काही उपाय सुचेना
वडिलांच्या इच्छेविण
पाऊलही टाकवेना - १५
-
घरी पोचले हरून
निराश मी उदास मी
तुझे लग्न ठरवले
दिली छोटी ने बातमी - १६
-
माझ्या ह्रदयाचा कोणी
इथे विचार करेना
नको नको ते मिळते
हवे हवे ते मिळेना - १७
-
म्हणे घातली मागणी
लग्न पण ठरवले
अाई बाबा तुम्ही सुद्धा
मला नाही विचारले - १८
-
फोटो बघून मुलाचा
पण अाले भानावर
अग बाई हातं माझा
राजबिंडा चितचोर - १९
-
किती दुष्ट अाहे मेला
किती छळले ना त्याने
एका मागणीत केले
पण अायुष्याचे सोने - २०
-
तुषार जोशी, नागपूर
(०९ जून २००९)

शनिवार, ६ जून, २००९

हवी तुझी साथ मला

.
.
मी जिद्दीने प्रयत्न करतोच 
अगदी झोकून देतो स्वतःला 
पण अनेक प्रयत्न करूनही 
जेव्हा सगळं चुकत जातं 
अाणि पळून जावंस वाटतं 
तेव्हा़़़ 
हवी तुझी साथ मला 
डोळ्यांनी धीर देणारी 
"टिकून रहा लढ लढ" 
असं सांगणारी ़
.
यशाचीही नशा चढते 
सर्व सुखे येतात दिमतीला 
अाणि सुख दुखावं तसं 
मन कधी कधी भरकटतं 
अती करायाला बघतं 
तेव्हा़़़ 
हवी तुझी साथ मला 
डोळ्यांनी दटावणारी 
"कर्तव्य विसरू नकोस" 
असं सांगणारी ़
.
.
तुषार जोशी, नागपूर 
(०६ जून २००९)

.
.

रविवार, ८ मार्च, २००९

तू इथेच आहेस

.
.
तू इथेच आहेस
मी पोपटी शर्ट घेऊन
आरशासमोर आलो
की आरशात दिसतेस
नाक मुरडत चेहरा हलवतेस
मग मी निमुट पणे
तुझा आवडता
पांढरा शर्ट घेऊन येतो
आरशात आता
कौतुकाने भरलेला
तुझा हसरा चेहरा पाहतो
.
तू इथेच आहेस
जेवणाचा कंटाळा केला
की डोक्यावर टपली देतेस
तू माझा ना
मग असं नाही करायच
हळुच कानात पुटपुटतेस
मी निमुटपणे
स्वयंपाक करतो आणि
हसत हसत खातो
.
तू इथेच आहेस
झोपताना तुझ्या
असण्याचा सुगंध
मंद पणे दरवळतो
सतत जाणवतो तुझा हात
केसांवरून
गुपचुप तुझी
एक ओढणी आणली आहे
मी बॅगेत भरून
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
(०७ मार्च २००९ / टेरीटाऊन)

शनिवार, ७ मार्च, २००९

तू बोलतेस ना

.
.
तू बोलतेस ना
तेव्हा मन बोलतेस
गोड गोड उत्कटतेचे
क्षण बोलतेस
.
मी ऐकतो
मोहरतो
भान विसरतो
तुला ऐकणे माझ्यासाठी
सोहळा ठरतो
.
तू बोलतेस ना
तेव्हा तेव्हा वेळ थांबते
सगळे आयुष्य काही वेळ
विसरायला होते
.
मी ऐकतो
बहरतो
नवा होतो
त्या क्षणांचे
आनंदकण
वेचून घेतो
.
तू बोलतेस ना
पोचतेस तेव्हा शब्दाशब्दातून
आर्त संगीत ऐकू येते
खोल हृदयातून
.
मी ऐकतो
मी जपतो
जतन करतो
तुला ऐकणे माझ्यासाठी
सोहळा ठरतो
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
(०७ मार्च २००९/टेरीटाऊन)
.

गुरुवार, ५ मार्च, २००९

साक्षात्कार

.
.
गुदमरून जाईन
इतकी घट्ट मिठी
मला हवी
खूप दिवस पुरेल
अशी तुझी दिठी
मला हवी
.
आवेगात लिहिलेली
भावनांची वही
मला हवी
माझ्या तळहातावर
तुझी एक सही
मला हवी
.
ए नको ना रे
लटका नकार
मला हवा
ओठांवर ओठांचा
गोड साक्षात्कार
मला हवा
.
.
तुषार जोशी, नागपूर

शुक्रवार, ९ जानेवारी, २००९

मठ्ठ आहेस रे

.
.
तू मठ्ठ आहेस रे
असं म्हणायचीस
जीव जडलेला असल्याने
ते पण गोड वाटायचे
.
मग आम्ही तुझ्यासमोर
नवे नवे उद्योग करून
ते पुन्हा ऐकण्यासाठी
मठ्ठ वागून दाखवायचे
.
किती वर्षे झाली गं
खळखळून हसलो नाही
एकदा तू मठ्ठ आहेस
इतके म्हणायला तरी ये
.
तुषार जोशी, नागपूर

तू

.
.
तू
एकांतात
गालातल्या गालात
हसण्याचे कारण
तू
.
तू
गुरगुट्टा भात
भरपूर तुपात
अन साधं वरण
तू
.
तू
पावलो पावली
तुझीच सावली
सुगंधी स्मरण
तू
.
तुषार जोशी, नागपूर
११ आक्टोबर २००८

तुला पहिल्यांदा पाहिले ना

.
.
तुला पहिल्यांदा पाहिले ना
तेव्हाच कळले तू म्हणजे
जादूगार,खळखळणारे हसू पसरवणारी
.
तुला भेटत गेलो नंतर 
तेव्हा कळले तू ज्योत आहेस
उदासिनतेच्या अंधाराचा नाश करणारी
.
तुला समजत गेलो आणि
तेव्हा कळले तू नुसते असणे
म्हणजेच प्रसन्नता आयुष्य खुलवणारी
.
तुषार जोशी, नागपूर
.

गुरुवार, ८ जानेवारी, २००९

का गं?

.
.
त्याला पांढरी फुले आवडतात
तू समजू शकशील का गं?
सांगत नाही मनात ठेवतो
ते ऐकू शकशील का गं?
.
सध्या तुझ्या मागे धावतोय
तुला खूश बघायचय त्याला
त्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टी
तू हळूच टीपशील का गं?
.
कधी आरडाओरड करेल
तुला बोलेलही कदाचित
पण मनाने हळवा आहे
हे लक्षात ठेवशील का ग?
.
तुषार जोशी, नागपूर
.

टचं-टचं बोललीस

.
.
टचं-टचं बोललीस
किती टोचलीस मला
काटेरी झालीयेस ग
कसं सहन होतं तुला
.
मला त्रास होतो ना
तुझ्या बोलण्याचा
किती त्रास होत असेल
आतून तुलाही त्याचा
.
स्वतःची अन तुझी
काळजी घेईन आता
विश्वासाने गळून पडेल
एकूण एक काटा
.
टचं टचं बोललीस पण
तूच कौतुक करशील
गुणाची माझी पोर गं
लाडाने तूच म्हणशील
.
तुषार जोशी, नागपूर
.

प्रतिभेचा स्वामी

.
कविता झाली की आपण
परतुन देही येतो
शब्दाशब्दातून तो
अस्तित्व जाणवुन देतो
.
कौतुकाने वाचतो
आपण लिहिलेली कविता
दाद निघते सहज
त्या लिहिणा~या करता
.
किती कलंदर आहे
कविते पुरता येतो
तो प्रतिभेचा स्वामी
कविता करवून घेतो
.
तुषार जोशी, नागपूर
.