शुक्रवार, २५ एप्रिल, २०१४

तुझी आठवण....

तुझी आठवण येते
कासाविस होतो जीव
तुझ्या निर्व्याज प्रेमाची
क्षणाक्षणाला जाणीव
.
तुझी आठवण येते
घर टाकताच मागे
पुन्हा परत येण्याचे
वेध निघताच लागे
.
तुझी आठवण येते
श्वासा श्वासाला सदैव
जरी क्रमप्राप्त मला
लागे कामावर जावं
.
तुझी आठवण येते
तीच मला बळ देते
माझ्या दिवसाचा ताण
सहज शोषून घेते
.
~ तुष्की,
वाशिंग्टन, २५ एप्रिल २०१४, ०४:००

बुधवार, १६ एप्रिल, २०१४

प्रभाव

पाणी वाहतच जाते, त्याला अडवले तरी
त्याला जागा मिळताच, पुन्हा वाहत जाई
त्याचा स्वभाव कधिही, विसरत नाही पाणी
कोणी काही केले त्याचा, विरस होत नाही
.
पाण्यासारखा असावा, माझा अटळ निर्धार
परिस्थितीला शरण, स्वभाव नको माझा
माझा प्रभाव असावा, उत्तरात रमणारा
समस्याच मांडणारा, प्रभाव नको माझा
.
माझा स्वभाव असावा, सदा प्रकाश देण्याचा
किती अंधार आहे हे, कधी मी पाहू नये
कृती कृतीत असावे, मूळ तत्वांचेच भान
माझी कृती भावनेच्या, आहारी जाऊ नये
.
नको प्रभाव कुणाच्या, खूप प्रेम करण्याचा
नको द्वेषाचा असर, माझ्या वागण्या वर
माझ्या हातून घडावे, जे जे बरोबर आहे
जग फुलूनिया यावे, जिथे घडे वावर
.
~ तुष्की,
वाशिंग्टन, १६ एप्रिल २०१४, ०६:००

काटा रूतलाय खोल

काटा रूतलाय खोल
जरी मागितला नाही
काटा रूतलाय जरी
माझा काही दोष नाही

काटा रूतलाय खोल
चालणेच झाला दोष
मला भुलावत होते
पाना फुलांचे आमिष

काटा रूतलाय खोल
वाटे निघू नये आता
आत राहूनही त्रास
जीव जाईल निघता

काटा रूतलाय खोल
म्हणूनच मी जागतो
माझ्या मागून येणाऱ्या
साठी फुले मी मांडतो

काटा रूतलाय खोल
कदाचित याच साठी
वेदनेतून फुलावी
अमृताची गाणी ओठी

~ तुष्की,
वाशिंग्टन, १६ एप्रिल २०१४, ०४:००

बुधवार, ९ एप्रिल, २०१४

सागर

जेव्हा आपले श्वास
परस्पर गुंतले होते
आणि ओठ बुडाले होते
अनामिक सोहळ्यात
जेव्हा वेळ थांबून गेली होती
भान हरवलेले होते
बोटे अडकली होती
घनदाट केसांच्या जाळीत
मला सांग
तेव्हाचे माझे तुझे अस्तित्व
वेगळे काढता येईल का?
ते तर अद्वैत होते
माझ्याही पलिकडले
तुझ्याही पलिकडले
ते एक वेगळेच
अस्तित्व होते
आवेग ओसरल्यावर
ती पावसाची सर होती असे वाटतेय
आपण एकमेकांकडे चिंब भिजल्या नजरेने
बघतोय..
आणि पुन्हा
ते स्वतंत्र अस्तित्व सहन न होऊन
पुन्हा आवेग होतोय
एकमेकात मिसळून जाण्यासाठी
कायमचे...
नदी सागरासारखे
तुला एक सांगू
सागराला आपण कधी एकटे पाहिलेलेच नाही
हे जे दिसते ते तर
नदीशी एक झाल्यावर जन्मलेले
त्याचे नवे अस्तित्व आहे बघ!

~ तुष्की, नागपूर
०९ एप्रिल २०१४, ०७:४५
वर्नान हिल्स