रविवार, १७ फेब्रुवारी, २०१३

घाई

मी बोललो
भरभरून माझ्या मनातले
ते तुझ्या अनुभवाच्या चष्म्यातून
तुझ्यापर्यंत पोचले

मी सांगितले
खडानखडा काहीही न सोडता
तुझ्या मनाने तुला हवे तेवढेच
त्यातून नकळत वेचले

मी आनंदलो
तुला सर्व सांगून
मोकळे झाल्या मुळे
तू ही आनंदलास
तुला सर्व काही मिळाले आहे
असेच वाटल्यामुळे

दोघांच्या संवादात
काहीतरी सुटून गेले बिचारे
निघूनही हवे तसे जे
पोहोचूच शकले नाही
नेहमीच असे होत असणार कारण
मला सांगायची घाई
तुला ऐकायची घाई

~ तुष्की
नागपूर, १७ फेब्रुवारी २०१३, १७:३०

शनिवार, १६ फेब्रुवारी, २०१३

गाभारा

अचानक एखादा
रोमहर्षक विचार यावा
तशी तू शिरलीस मनात
मी समजायचा
प्रयत्न करतोय तेवढ्यात
भिनलीस, रोमारोमात

हे आपल्याला
काहीतरी झालंय
झालय काहीतरी सुंदर
सतत जाणवत असतं
मन उचंबळत असतं
झालय पुरतं कलंदर

मुक्त पक्षिणी प्रमाणे
तुझं आसपास असणं
आणि विचारात स्मरणात
माझ्या आत आत असणं
हे झपाटलेलं जगणं
नाही ठाऊक
जाईल कुठे घेऊन
इतकंच कळतय की
मनाचा गाभारा झालाय
तुझ्या विचाराला जागा देऊन

~ तुष्की
नागपूर, १६ फेब्रुवारी २०१३, ००:३०

रविवार, १० फेब्रुवारी, २०१३

ऐक ना

तुला हृदयात दिली जागा भली मोठी
तुला ओवाळती माझ्या नयनांच्या ज्योती
तुझ्यासाठी आले किती चांदण्या माळून
वाटेमधे राजा जाऊ नकोस सोडून
ऐक ना ऐक ना ऐक ना रे माझे
ऐक ना ऐक ना ऐका ना रे माझे

तूच म्हणाला होतास जमेल जमेल
सारे सुरळीत व्हाया मार्ग सापडेल
धीर देत होतास मी आहेना म्हणून
वाटेमधे राजा जाऊ नकोस सोडून
ऐक ना ऐक ना ऐक ना रे माझे
ऐक ना ऐक ना ऐका ना रे माझे

माझ्यासारखी प्रेयसी मिळणार नाही
थांब नाते तोडण्याची नको करू घाई
मार्ग काढू आयुष्याचा दोघेही मिळून
वाटेमधे राजा जाऊ नकोस सोडून
ऐक ना ऐक ना ऐक ना रे माझे
ऐक ना ऐक ना ऐका ना रे माझे

तुझ्या प्रगतीत साथ होईन प्रेमाने
तुला जमतील सारी नवीन आव्हाने
माझी साथ होईल रे नाही अडचण
वाटेमधे राजा जाऊ नकोस सोडून
ऐक ना ऐक ना ऐक ना रे माझे
ऐक ना ऐक ना ऐका ना रे माझे

~ तुष्की
नागपूर, १० फेब्रुवारी २०१३, १६:००