शुक्रवार, १२ एप्रिल, २०१३

देव


मी माझ्या देवाला
एकेरी बोलवेन
पाण्यात घालून ठेवेन
जाब विचारेन आणि कधी तर
विटेवर घराबाहेर उभा ठेवेन

मी माझ्या देवाचे अनेक पदर उलगडेन
तर्कावर घासेन
पाठभेदांवर वाद घालेन

पण...

ज्याला स्वत:च्या देवाला
काही विचारायची हिम्मत नाही
भीतीतून बाहेर पडायचे नाही
किंवा स्वत:च्या देवाबद्द्ल...
काहीच उणे ऐकायचे नाही

त्याने...

माझ्या देवाला जाब विचारायचा नाही
तर्क लावायचे नाहीत
आणि
वाद घालायचा नाही

आपले काचेचे घर सावरत बसायचे
दगड हातात घ्यायचा
विचारही करायचा नाही

~ तुष्की
वरनान हिल्स, ११ एप्रिल २०१३, १७:५०

शनिवार, ६ एप्रिल, २०१३

नक्षत्रांचे दार

डोळे नसले तरी स्वप्ने पाहता येतात
पाय नसले तरीही ध्येये गाढता येतात
हात नसले तरीही आधार देता येतो
माझ्याजवळ तर सगळेच आहे
मी कशाला काय नाही तेच पाहत बसतो

एक दार बंद झाले तरी
नवे दार पुन्हा मिळणार आहे
जमीन संपली असे वाटले तरी
डोक्यावर आकाश अपार आहे
खरंच आकाश माझी सीमा नाहीच
ते तर आव्हान देणारे
खुणावणारे.. नक्षत्रांचे दार आहे.

~ तुष्की
वर्नान हिल्स, ०६ एप्रिल २०१३, ०७:४०