शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर, २०१४

सख्या सजणा

तुझ्या नजर मिठीत, ऊब हिवाळी उन्हाची
तुझी ऊब पांघरावी, भीड नकोच जगाची
.
तुझे रोखून बघणे, काळजाचे करे पाणी
तुला बघावे वाटते, पण बघेल का कोणी?
.
झुकवते पाणण्यांना, अशी लाज वाटू येते
माझे मनातले सारे, तुला कळेल कधी ते?
.
तुला पाहिल्या पासून, जग तुझे तुझे सारे
लपवुन ठेवलेले, बघ तुझे तुझे सारे
.
बघ तुझे तुझे सारे, जपलेले किती वर्ष
आसुसली शबरी ही, कधी होई राम स्पर्ष
.
तुझी पाहून भरारी, मला वाटते कौतुक
तुझ्या मनात रहावे, इतकीच इच्छा एक
.
इतकीच इच्छा एक, माझ्या भाबड्या मनाची
तुझ्या नजर मिठीत, ऊब हिवाळी उन्हाची
.
तुष्की नागपुरी
नागपूर, १७ ऑक्टोबर २०१४, १५:००