मंगळवार, १९ जानेवारी, २०१६

करून बघ

करायची ईच्छा आहे? मग
एकदा करून बघ.
 .
जमले नाही तर शिकायला मिळेल
कसे करायचे नाही ते नेमके कळेल
नोंद घे आणि पुढे चल
आशेची ज्योत असूदे प्रबल

 .
दम घे पण थांबून जाऊ नकोस
जमणारच नाही समजून भिऊ नकोस
पुन्हा उठ पुन्हा चालायला लाग
नव नव्या पद्धतींच घे माग
 .
विश्वास ठेव तुला नक्कीच जमेल
जुन्या पद्धतीने नाही जमले, नव्या पद्धतीने जमेल
तू घडव जिद्दीने नवी वाट
जागा रहा मिळेलच तुझी पहाट
 .
तुष्की नागपुरी
नागपूर, १९ जानेवारी २०१६, १०:००