शुक्रवार, २५ एप्रिल, २०१४

तुझी आठवण....

तुझी आठवण येते
कासाविस होतो जीव
तुझ्या निर्व्याज प्रेमाची
क्षणाक्षणाला जाणीव
.
तुझी आठवण येते
घर टाकताच मागे
पुन्हा परत येण्याचे
वेध निघताच लागे
.
तुझी आठवण येते
श्वासा श्वासाला सदैव
जरी क्रमप्राप्त मला
लागे कामावर जावं
.
तुझी आठवण येते
तीच मला बळ देते
माझ्या दिवसाचा ताण
सहज शोषून घेते
.
~ तुष्की,
वाशिंग्टन, २५ एप्रिल २०१४, ०४:००

२ टिप्पण्या:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: