रविवार, २९ डिसेंबर, २०१३

रसिक

मी माझ्या निवांत समयी
टिव्ही रेडियोच्या
गोंगाटापासून दूर
नेहमीच्या अभ्यासिकेत
हळव्या मनाने काढून
वाचतोय ही
जिप्सी मधली पाडगावकरांची कविता
कितव्यांदा ..
ते आठवत नाही..
... तरीही ती नवीनच वाटते
आनंद होऊन पुन्हा मनात दाटते

तश्याच कविता
लिहून जाव्यात वाटते मला
ज्या कविसंम्मेलने
किंवा गीतांमधे गाजणार नाहीत
कदाचित...
पण माझ्यासारखाच कोणी
एक रसिक
घेऊन बसेल उद्या
त्याच्या खास जागेत
सर्व गोंगाटांपासून दूर
.. पुन्हा एकदा वाचण्यासाठी
अगणीत वेळा वाचून झाली असेल
तरीही...
पुन्हा मनापासून..

~ तुष्की, नागपूर
२९ डिसेंबर २०१३, १९:३०

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: