सोमवार, १८ जून, २०१२

अप्रेज़ल टिप्स मामा

(खालील कविता निव्वळ विनोद निर्मिती साठी आहे.  कोणत्याही जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी हिचा संबंध नाही.  तसा आढळून आल्यास तो केवळ योगायोग समजावा.  इथे सांगितलेल्या युक्त्या वापरण्यास माझी अजिबात हरकत नाही.  पण त्याच्या परिणामांची जवाबदारी संपूर्णतः वापरणाऱ्याची राहील.  येथे नागपुरात प्रचलित असलेले काही वाक्यप्रयोग आणि शब्द आढळतील, व्याकरण तज्ञांनी उगाच व्याकरणाच्या चुका व शब्दांच्या चुका काढत बसू नये, काढल्यास इतरांनी सोईस्कर रित्या दुर्लक्ष करावे)

तुला सांगतो मामा अप्रेज़ल चे गुपित
प्रोजेक्ट मॅनेजर बसतो जेव्हा सोडा पीत
(सोडा म्हणायचे बरं, नायतर सेंसार होतो बाबा)
तर तुला सांगतो मामा, अप्रेज़ल चे गुपित
प्रोजेक्ट मॅनेजर बसतो जेव्हा सोडा पीत
मीही बसतो तेथे, सोडा मीपण घेतो
अन् हळूच त्याले ओढून झाडावरती नेतो
(हरबऱ्याच्या वो, थे कुठबी भेटते)तर मीही बसतो तेथे, सोडा मीपण घेतो
अन् हळूच किनई त्याले झाडावरती नेतो
मग म्हणतो मामा, तुमचीच नेहमी घासल्या जाते
मला कळते, मला याची जाणीव होते
(त्याला पटते, सोडा घेतल्यावर हो, पटते त्याला)
तर मी म्हणतो मामा, तुमचीच नेहमी घासल्या जाते
मला कळते हो, मला याची नेहमी जाणीव होते
मग मी करतो एक दोघाईले, उगाच बदनाम
त्याच्या मनावर होतो याचा गहिरा परिणाम
(कुनाले बी बदनाम करा, सोडा हायेच)
तर मी करतो एक दोघाईले उगाच बदनाम
त्याच्या मनावर होतो याचा गहिरा परिणाम
तो टाकतो माह्या गल्याभोवती हात
मग म्हनतो तुला मी ठेवीन नीट लक्षात
(एखादा हात चालवून घ्या लागते बा)तर तो टाकतो माह्या गल्याभोवती हात
मग म्हनतो तुला मी ठेवीन नीट लक्षात
तूच हाय मामा ज्याले माई कदर हाये
नायतर आजकाल लोकाईचे उलटेच असतात पाय
(सोडा काम करते झकास, प्रोजेक्ट मॅनेजर बोलू लागला का समजते)तर तो म्हणते तूच हाय मामा ज्याले माई कदर हाये
नायतर आजकाल लोकाईचे उलटेच असतात पाय
मग त्याले घ्यायचे आन नीट घरी सोडायचे
अप्रेज़ल च्या आदल्या रात्री गा.. मामाले हात जोडायचे
(आज तोच देव असतो बाबा, ...)
तर त्याले घ्यायचे आन नीट घरी सोडायचे
अप्रेज़ल च्या आदल्या रात्री मामाले हात जोडायचे
अप्रेज़ल च्या दिवशी त्याले आठवत काय नाय
इतकेच कडते त्याले का तुम्ही त्याचेच हाय
(सोडा सब्काँशस मध्ये पन काम करतो की वो)
तर अप्रेज़ल च्या दिवशी त्याले आठवत काय नाय
इतकेच कडते त्याले का तुम्ही त्याचेच हाय
मग तो शीट मध्ये धो धो पॉईंट्स देतो
आन तुमचा स्कोर आभाळात नेतो
(आता फक्त बघायचा हो बोलायचा काम नाय)
तर तो शीट मध्ये धो धो पॉईंट्स देतो
आन तुमचा स्कोर आभाळात नेतो
मग काय म्हनता मामा, खोटे वाटते का काय?
याच्या वरतीच तर इथे इतकी वर्षे टिकून हाय
(मी करू शकतो तर कुनी बी करू शकते बे)
मग काय म्हणता मामा, खोटे वाटते की काय
याच्या वरतीच तर कंपनीत इतकी वर्षे टिकून हाय
तुषार जोशी, नागपूर

४ टिप्पण्या:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: