सोमवार, १८ जून, २०१२

नेहमीच वाटतं मला

नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
तू खूप खूप बोलावं
अन मी नुसतच हसावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
आणि तेव्हा जवळपास
अगदी कुण्णी कुण्णी नसावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
माझ्या एकटे पणानं
तुझ्या मागे लपुन बसावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
माझ्या आयुष्याचं स्वप्न
मला तुझ्या डोळ्यात दिसावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
तो जवळ असल्याने
माझं जगणं फुलून यावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
तुला बघण्याच्या नादात
सगळं काही विसरून जावं
 
नेहमीच वाटतं मला
तू माझ्या जवळ असावं
तू असतांना डोळ्यांनी
आनंदाचं गाणं गावं
 
तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: