शुक्रवार, ९ जानेवारी, २००९

मठ्ठ आहेस रे

.
.
तू मठ्ठ आहेस रे
असं म्हणायचीस
जीव जडलेला असल्याने
ते पण गोड वाटायचे
.
मग आम्ही तुझ्यासमोर
नवे नवे उद्योग करून
ते पुन्हा ऐकण्यासाठी
मठ्ठ वागून दाखवायचे
.
किती वर्षे झाली गं
खळखळून हसलो नाही
एकदा तू मठ्ठ आहेस
इतके म्हणायला तरी ये
.
तुषार जोशी, नागपूर

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: