शुक्रवार, ९ जानेवारी, २००९

तू

.
.
तू
एकांतात
गालातल्या गालात
हसण्याचे कारण
तू
.
तू
गुरगुट्टा भात
भरपूर तुपात
अन साधं वरण
तू
.
तू
पावलो पावली
तुझीच सावली
सुगंधी स्मरण
तू
.
तुषार जोशी, नागपूर
११ आक्टोबर २००८

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: