गुरुवार, ५ मार्च, २००९

साक्षात्कार

.
.
गुदमरून जाईन
इतकी घट्ट मिठी
मला हवी
खूप दिवस पुरेल
अशी तुझी दिठी
मला हवी
.
आवेगात लिहिलेली
भावनांची वही
मला हवी
माझ्या तळहातावर
तुझी एक सही
मला हवी
.
ए नको ना रे
लटका नकार
मला हवा
ओठांवर ओठांचा
गोड साक्षात्कार
मला हवा
.
.
तुषार जोशी, नागपूर

२ टिप्पण्या:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: