बुधवार, ८ मे, २०१३

अदा

म्या तिले म्हनलं
तुह्यापातुर खुबसूरत कोनिच न्हाई
तुले भेटाया दिल आतुर व्हतो
भलतीच सरमावली थे
आन मंग हडुच म्हने खुटं बी बोलीव
म्या येका पायावर येतो

म्या म्हनलं आसं कसं
आयला घेऊन येईन
सर्व गावाफुडं मागीन नं तुले
तवा थे नाक उडवत म्हन्ते कशी
मले ठाव व्हतं
तुई हेच अदा तं आवडते मले

~ तुष्की
नागपूर, ८ मे २०१३, ०९:००

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: