रविवार, ८ मार्च, २००९

तू इथेच आहेस

.
.
तू इथेच आहेस
मी पोपटी शर्ट घेऊन
आरशासमोर आलो
की आरशात दिसतेस
नाक मुरडत चेहरा हलवतेस
मग मी निमुट पणे
तुझा आवडता
पांढरा शर्ट घेऊन येतो
आरशात आता
कौतुकाने भरलेला
तुझा हसरा चेहरा पाहतो
.
तू इथेच आहेस
जेवणाचा कंटाळा केला
की डोक्यावर टपली देतेस
तू माझा ना
मग असं नाही करायच
हळुच कानात पुटपुटतेस
मी निमुटपणे
स्वयंपाक करतो आणि
हसत हसत खातो
.
तू इथेच आहेस
झोपताना तुझ्या
असण्याचा सुगंध
मंद पणे दरवळतो
सतत जाणवतो तुझा हात
केसांवरून
गुपचुप तुझी
एक ओढणी आणली आहे
मी बॅगेत भरून
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
(०७ मार्च २००९ / टेरीटाऊन)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: