शुक्रवार, १२ एप्रिल, २०१३

देव


मी माझ्या देवाला
एकेरी बोलवेन
पाण्यात घालून ठेवेन
जाब विचारेन आणि कधी तर
विटेवर घराबाहेर उभा ठेवेन

मी माझ्या देवाचे अनेक पदर उलगडेन
तर्कावर घासेन
पाठभेदांवर वाद घालेन

पण...

ज्याला स्वत:च्या देवाला
काही विचारायची हिम्मत नाही
भीतीतून बाहेर पडायचे नाही
किंवा स्वत:च्या देवाबद्द्ल...
काहीच उणे ऐकायचे नाही

त्याने...

माझ्या देवाला जाब विचारायचा नाही
तर्क लावायचे नाहीत
आणि
वाद घालायचा नाही

आपले काचेचे घर सावरत बसायचे
दगड हातात घ्यायचा
विचारही करायचा नाही

~ तुष्की
वरनान हिल्स, ११ एप्रिल २०१३, १७:५०

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: