मंगळवार, १० नोव्हेंबर, २००९

ती इथेच उरणार असते

.
.
तुम्हाला वाटतं
तुम्ही कविता करता
आणि मग म्हणता
ही माझी कविता..
.
खरं म्हणजे
कविता तुम्हाला निवडत असते
तुम्ही नश्वर, उरणार नसता
ती इथेच उरणार असते
.
माझे हे जगणे
मला खूप आवडते
कधी कधी एखादी कविता
मला पण निवडते
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
.
.

1 टिप्पणी:

ही कविता वाचून तुम्हाला कसे वाटले? पटली का? काही जुने अनुभव ताजे झाले का? आवडली का? तुम्हाला पण काही लिहावेसे वाटले का? इथे तुमचा अभिप्राय लिहून जा: